Research

Specializations
Computer networks’ design and support
Data Center networking technologies and IPv6
Computer systems security, availability and fault-tolerance
Web 2.0 and beyond – information technologies

Current research projects
Critical state condition recognition and avoidance in the information system (Academy of Business in Dabrowa Gornicza)
Fault tolerance in IPv6 networks (Academy of Business in Dabrowa Gornicza)

Publications

 • Rostański M.: Protokół IPv6 jako następca IPv4 w sieciach przedsiębiorstw. Ciągłość działania systemów migrowanych do IPv6, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, ISBN: 978-83-62897-77-3
 • Rostanski M., Pikiewicz P. (Eds.): Internet in the information society. Insights on the information systems, structures and applications, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, Dabrowa Gornicza, Poland 2014, ISBN: 978-83-62897-91-9
 • Rostański M., Uroda J. (red.): Zastosowania informatyki w gospodarce i biznesie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, ISBN: 978-83-62897-76-6
 • Rostanski M.: Internet memes and other ways of communication between „global youth”. In: Bowdur E., Aptekorz M.: Selected issues and trends of contemporary digital education, Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły 2014, ISBN: 978-83-941515-0-8, pp. 47-58
 • Rostański M.: Prywatny klaster wysokiej dostępności przy użyciu systemów Linux i Pacemaker, w: Informator o ochronie teleinformatycznej CIIPFocus nr 7, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2014, s. 14-16
 • Rostański M.: Big Data, NoSQL i Hadoop – masywne, bezpieczne, odporne na błędy ‚bazy dużych danych’, w: Kostka P. (red.): Wybrane aspekty informatyki biomedycznej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, ISBN: 978-83-62897-82-7, s. 67-80
 • Buchwald P., Rostański M.: Globalizacja a rozwój Internetu. Internet wszystkich rzeczy (Internet of Things) i nowoczesne sposoby komunikacji maszyn, w: Kojs W., Rostańska E., Wójcik K. (red.): Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, Polska 2014, ISBN: 978-83-7850-691-1, s. 285-298
 • Rostanski M., Grochla K. and Seman A.: Evaluation of highly available and fault-tolerant middleware clustered architectures using RabbitMQ. In: Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M. (Eds.): Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, IEEE Annals of Computer Science and Information Systems 2014, ISBN: 978-83-60810-58-3, pp. 879-884
 • Rostanski M., Grochla K. and Seman A.: Evaluation of Fairness in Message Broker System Using Clustered Architecture and Mirrored Queues. In: Czachórski T., Gelenbe E., Lent R. (Eds.): Information Sciences and Systems 2014, Springer 2014, ISBN: 978-3-319-09464-9, pp. 407-418
 • Buchwald P., Mączka K., Rostański M.: Metody pozyskiwania informacji o geolokalizacji użytkowników sieci Internet, w: Kosiński J. (red.): Przestępczość teleinformatyczna 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2014, ISBN: 978-83-934456-5-3
 • Buchwald P., Mączka K., Rostański M.: Pozyskiwanie informacji o użytkownikach portali społecznościowych, w: Kosiński J. (red.): Przestępczość teleinformatyczna 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2014, ISBN: 978-83-934456-5-3
 • Grzywak A., Buchwald P., Maczka K., Pikiewicz P. and Rostanski M.: Methods for Information Management Systems Resiliency Improvement. In: Rostanski M., Pikiewicz P. (Eds.): Internet in the information society. Insights on the information systems, structures and applications, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, Dabrowa Gornicza, Poland 2014, ISBN: 978-83-62897-91-9, pp. 49-60
 • Wilczek P., Rostański M., Świtała P.: Analiza ruchu w sieci komputerowej dużego przedsiębiorstwa, w: Grzywak A., Badura D. (red.): Internet w społeczeństwie informacyjnym. Metody, rozwiązania i analizy technologii informatycznych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, s. 61-76
 • Kosior M., Rostański M.: Metody i protokoły dostępu zdalnego, w: Rostański M., Uroda J. (red.): Zastosowania informatyki w gospodarce i biznesie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, ISBN: 978-83-62897-76-6, s. 31-44
  Grucel P., Rostański M.: Narzędzia symulacji i emulacji sieci komputerowych, w:
 • Rostański M., Uroda J. (red.): Zastosowania informatyki w gospodarce i biznesie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, ISBN: 978-83-62897-76-6, s. 45-54
 • Kurkowski K., Rostański M.: Równoważenie obciążenia serwerów webowych – rozwiązania sprzętowe i programowe, w: Rostański M., Uroda J. (red.): Zastosowania informatyki w gospodarce i biznesie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, ISBN: 978-83-62897-76-6, s. 75-86
 • Grzywak A., Klamka J., Buchwald P., Pikiewicz P., Rostanski M. i Sobota M.: Podpis elektroniczny i identyfikacja użytkowników w sieci Internet, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013, ISBN: 978-83-62897-43-8
 • Pikiewicz P., Rostanski M. (Eds.): Internet in the Information Society. Computer Systems Architecture and Security, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, Dabrowa Gornicza, Poland 2013, ISBN: 978-83-62897-40-7
 • Pregiel R., Rostański M. (red.): Internet w społeczeństwie informacyjnym. Zastosowania Internetu i systemów komputerowych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013, ISBN: 978-83-62897-41-4
 • Rostanski M.: Business process analysis with the higher education institution example. In: Nemec R., Zapletal F.: Proceedings of the 10th International Conference on Strategic Management and it Support by Information Systems, ISBN: 978-80-248-3096-4, pp. 173-182
 • Rostański M.: Internet wszystkich rzeczy. W kierunku Big Data, w: Kwartalnik PTiNT Praktyka i teoria informacji naukowej i technicznej 1-2(81-82)/2013, PTiN Warszawa, Warszawa, Polska 2013, s. 16-23
 • Buchwald P., Rostanski M. and Jurasz A.: Relative and non-relative databases performance with an Android platform application. In: Theoretical and Applied Informatics, vol. 27 – No.3,4/2013, pp. 224-238
 • Rostanski M., Mushynskyy T.: Security Issues of IPv6 Network Autoconfiguration. In: Saeed K., Chaki R., Cortesi A. and Wierzchon S. (Eds.): Computer Information Systems and Industrial Management. 12th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2013, Edition: LNCS 8104, Springer 2013, ISBN: 978-3-642-40924-0, pp. 218-228
 • Korecki M., Rostanski M.: File systems performance testing with ZFS and VxFS filesystems example. In: Pikiewicz P., Rostanski M. (Eds.): Internet in the Information Society. Computer Systems Architecture and Security, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, Dabrowa Gornicza, Poland 2013, ISBN: 978-83-62897-40-7, pp. 141-150
 • Zaborowski M., Buchwald P., Rostański M., Zygmunt M.: Problemy oprogramowania interfejsu graficznego języka sterowania procesami w przedsiębiorstwach, w: Grzywak A., Buchwald P. (red.): Internet w społeczeństwie informacyjnym. Komputerowe systemy zarządzania i sterowania, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013, ISBN: 978-83-62897-42-1, s. 115-129
 • Grzywak A., Klamka J., Buchwald P., Pikiewicz P., Rostański M., Sobota M.: ryptografia w zastosowaniu do podpisu cyfrowego i identyfikacji użytkownika w intersieci, w: Grzywak A., Buchwald P. (red.): Internet w społeczeństwie informacyjnym. Komputerowe systemy zarządzania i sterowania, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013, ISBN: 978-83-62897-42-1, s. 9-30
 • Buchwald P., Jurasz A. and Rostanski M.: Comparative Analysis of Database Solutions in Applications with the Android Operating System. In: Pikiewicz P., Rostanski M. (Eds.): Internet in the Information Society. Computer Systems Architecture and Security, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, Dabrowa Gornicza, Poland 2013, ISBN: 978-83-62897-40-7, pp. 79-92
 • Trześniewski R., Rostański M.: Transmisja danych z obiektów ciepłowniczych przy wykorzystaniu technologii GPRS. Wpływ warunków zewnętrznych na jakość przekazu, w: Pregiel R., Rostański M. (red.): Internet w społeczeństwie informacyjnym. Zastosowania Internetu i systemów komputerowych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013, ISBN: 978-83-62897-41-4, s. 89-100
 • Rostański M.: Systemy przetwarzania danych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2012, ISBN: 978-83-62897-04-9
 • Rostański M.: Web 2.0 w pracy nauczyciela. Technologia RSS, w: Morańska D., Jędrzejko M. (red.): Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego (konteksty i problemy), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2012, ISBN: 978-83-62897-36-0, s. 221-232
 • Rostański M.: Planowanie infrastruktury. Odporność na błędy i skalowalność infrastruktury sieciowej, w: Rostański M. (red.): Systemy przetwarzania danych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2012, ISBN: 978-83-62897-04-9, s. 9-20
 • Grzywak A., Pikiewicz P., Rostański M., Buchwald P.: Wykrywanie sytuacji krytycznych w komputerowych systemach zarządzania, w: Systemy Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ISBN: 978-83-62462-05-6, s. 349-359
 • Tkacz E., Kapczyński A. and Rostanski M. (Eds.): Internet – Technical Developments and Applications 2, Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 118, Springer-Verlag, Berlin 2011, ISBN: 978-3-642-25354-6
 • Rostanski M.: High Availability Methods for Routing in SOHO Networks. In: Tkacz E., Kapczyński A. and Rostanski M. (Eds.): Internet – Technical Developments and Applications 2, Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 118, Springer-Verlag, Berlin 2011, ISBN: 978-3-642-25354-6, pp. 171-178
 • Baginski J., Rostanski M.: The Modeling of BIA (Business Impact Analysis) for the Loss of Integrity, Confidentiality and Availability in Business Processes and Data. In: Theoretical and Applied Informatics, vol. 23 – No.1/2011, pp. 73-82
 • Grzywak A., Pikiewicz P. i Rostański M.: Sieci bezprzewodowe, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010, ISBN: 978-83-88936-74-6
 • Rostański M.: Agregacja i subskrypcja informacji przy użyciu technologii RSS / ATOM, w: Kapczyński A. (red.): Innowacyjne metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu : praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010, s. 83-95
 • Rostański M., Merta P.: Innowacyjne metody w pozyskiwaniu informacji z sieci, w: EDUKACJA. STUDIA. INNOWACJE. Nr 2 (110)/2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2010, s. 170-175
 • Rostanski M., Pikiewicz P.: TCP Congestion Control Algorithms Performance in 3G networks with moving client. In: Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks, Proceedings of 6th Working International Conference HET-NETs 2010, ISBN: 978-83-926054-4-7, pp. 379-390
 • Domańska J., Domański A., Grzywak A. i Rostański M.: Sieci komputerowe, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, ISBN: 978-83-88936-34-0
 • Rostański M.: Zapory sieciowe sprzętowe, w: Kapczyński A., Ziębiński A.: Narzędzia bezpieczeństwa systemów komputerowych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 110-123
 • Rostański M.: Charakterystyka przesyłu danych w połączeniu internetowym przy użyciu technologii GPRS, w: Grzywak A., Klamka J. (red.): Podstawy budowy i oprogramowania sieci typu Internet, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, ISBN: 978-83-88936-36-4, s. 252-267
 • Rostański M.: Symulacja pakietowego przesyłu danych GPRS, w: Grzywak A., Pikiewicz P. (red.): Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania. Internet w społeczeństwie informacyjnym, WKiŁ, Dąbrowa Górnicza 2005, s. 91-97
 • Rostański M., Buchwald P.: Informatyczne aspekty nowoczesnych publikacji elektronicznych, w: Dacko-Pikiewicz Z., Chmielarska M.: Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2005, s. 139-146
 • Rostański M.: Pakietowy przesył danych w telefonii komórkowej, w: Grzywak A. (red.): Internet w społeczeństwie informacyjnym : podstawowe problemy Internetu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 155-161
 • Rostański M.: Transmisja danych w sieciach telefonii komórkowej, w: Grzywak A. (red.): Internet w spoleczenstwie informacyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2003, s. 331-341

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s